Urui e Utrì (XXIII)

Arraggiunavanu i nummari intra iddi; spartevanu assummavanu, pigghiavanu arrialavanu, sparravanu curtigghiarii. Ucinco taliava asopanza vacanti: nenti sarbato, nenti caminari. A pasta arristava nnò tianu sana sana. Ureci, quannuca lu seppi, sparò na cannunata «I pisci un vannu a crirenza, picchì sarbanu lasimenza». Ucinco saddumò; savia allivari u vistitu di nummaro, …

Urui e Utrì (XXII)

Niscennu dilurregnu sitrasia nnapaci. Arburi carrichi, chini ipruna ecchini ivirdi; arburi scumminati, arburi cummancu na pampina, arburi nirbusi. Sutta, scinnennu da larburi alà marina, saddumavanu locchi abbivirati. Li mummari acchianavanu stratuzzi, sciddicavanu nne munzuna dirrina, pi putiri parrari cu Ulunu, u nummaru primitutti, ca sarruspigghiava pipprimo. Caminava pipprimo, silavanzava essallavancava. …

Urui e Utrì (XXI)

Lurregnu Dinummari iava darriverso. Furriava ammanu manca e attesta vutata. Sattummuliava pi stari aggritta e tunnu. Iorna ca cumannava urrè, un si vireva lustru; picchì un ci vireva, urrè, e sutta sutta si scantava. Cu vuleva putìa mannari buffunìi: «Rurui» «Urinui», piddiri ca pi namanu si rummuliava tuttu, ruruiava, eppinnatra …

Urui e Utrì (XX)

Ucinco sbattuliatu vunciu evvuredda vacanti. Iava circannu asò mità, ma paddivintari Ureci cci avìa difficortà. Puna manu assicutava unummaru cchiù sapuritu; su tinia ncoddu, su sturiava dintra e fora, su taliava priatuni. Panza vacanti cuppanza tunna. Abburrritta saputìa calari, siputìa livari iscarpi licavusi imutanni: allibirtarisi, allavancarisi appanza stritta, mura mura, …

Urui e Utrì (XIX)

Allagghiorno Utrì sarrichugghieva. Si curcava mmenzi buttigghiuna ennè quarari sbacantati. Namatina addumò tutti icannili e fici vùgghiri ibuttigghi ivitru. Assuppava acitu, ogghiu e zammù; rumpeva petri e scafazzava furmiculi, iammi escravagghi, pila epprivulazzi; post ghittava tuttu nne buttigghi. Utrì era abbampatu, cchiossà quannera scantatu. Sturiava dammiscari sustanzi paddivintari prima ggiarnu …

Urui e Utrì (XVIII)

Unovi savìa annurbatu pasò muntagna. Sa ciarava; ci parrava macari assai, nnaricchia: «Ammìa tu mi pari napetra sula. Puru ca sugnu nicu imuntagni mi parinu pitruna ammunziddati». Taliatu disupra pareva appuiatu nterra; ca su iava scalannu; nne stratuni accurzati; nne stratuzzi nturciuniati e nne ciumari; li banni tinti, li banni …

Urui e Utrì (XVII)

Quannu sassistimaru darreri, nisceru tutti di licasi. Fora, aria, aria. Prima na passiatedda, poi na cursa a spunnaventu e dipoi si firmaru. Fora, addà banna; fora, astà banna. Ureci zuppichiava arrerattutti i nummari ca putiti cuntari. Na ran fudda, ca mancu si putìa assummari, sammassò sutta u palazzuni durrè, a …

Urui e Utrì (XVI)

Arrinisceru tutti malati. Ucinco scalatu ripanza. Unovi ammuddatu risutta. Urui annurbatu rilocchi. Sturrè un ghieva nni avanti nniarrè; persu di viriri li cosi c’avia. Nummaru orbu, nummaru ncuddatu, nummaru rui. Uncantava cchiù, pa vuci tirata stranutava. U paisi si inchia di nummari malu cumminati, sbacantati dirintra e difora. Dicianu caccera …

Urui e Utrì (XV)

Ureci si sinteva spertu quannu cacalava atimpesta di ventu. Quannu chiuvia e vagnava nterra. I casi rupaisi parianu tummuli rucanpusantu. Squagghiati, ammargiati, chini i nummari arrifriddati, agghiacciati, attummuliati. Ureci si sintia spertu, ca sò cumpagnia; sofratuzzu nno ciancu ncuddatu, silu tirava paru paru; pi ddarici curaggiu e niscirici avuci puraiddu. …

Urui e Utrì (XIV)

Briante imuntagna, di menzo ipitroni. Testa addumata e vucca attuppata. Briante corritore. Unovi ieva pi strati imuntagna, a stuccarisi iamme curreva. Di iornu facia scantari l’armali ma quannu s’addummiscia si viria piatusu, u criaturi. Puru ca chiueva l’occhi, si tinia la vista: sarricurdava muntagni senzarburi, aceddi e serpi, terra vagnata …